ארכיון
כפר ויתקין

חקלאות - מטע קלמנטינות אור משותף

 פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (2)
 • פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (2)
 פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (3)
 • פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (3)
 פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (7)
 • פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (7)
 פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (10)
 • פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (10)
 פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (1)
 • פרדס משותף של קלמנטינות אור בקובני - מאי 2012 (1)
 סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 (6)
 • סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 (6)
 סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 מרום און רובי אדיר טלי כהן
 • סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 מרום און רובי אדיר טלי כהן
 סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 (12)
 • סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 (12)
 סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 (14)
 • סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 (14)
 האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי  (5)
 • האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי (5)
 האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי  (2)
 • האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי (2)
 האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי  (3)
 • האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי (3)
 סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 יצחק גלבוע
 • סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 יצחק גלבוע
 סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 גבריאלי אשל טלי כהן דליה אדיר (1)
 • סיום נטיעת מטע האור המשותף - 21 ביולי 2012 גבריאלי אשל טלי כהן דליה אדיר (1)
 האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי  (1)
 • האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי (1)
 האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי  (4)
 • האור המשותף - 21 ביולי 2012 הצד הימני המזרחי (4)
 המשותף של קלמנטינות אור בקובני - אפריל 2020
 • המשותף של קלמנטינות אור בקובני - אפריל 2020
דילוג לתוכן