ארכיון
כפר ויתקין

1930-1940

תיאור הכפר

02/08/1936

קדחת המערות

10/01/1936

פריקת זבל, דבר

28/11/1937

כבישי הכפר

03/04/1939

כביש עזר, דבר

02/01/1938

תיאטרון אוהל, דבר

11/07/1939

חגיגות חמש לכפר, נשף חנוכה

11/12/1934

חג העבודה

02/05/1937

הכביש לכפר, דבר

15/06/1937
דילוג לתוכן