ארכיון
כפר ויתקין

תוצרת הכפר - שיווק ומיון

 מיון אשכוליות
 • מיון אשכוליות
 המחלבה הראשונה
 • המחלבה הראשונה
 עם מיכלית החלב - 1960
 • עם מיכלית החלב - 1960
 מחלבה 2005 - מיכלית החלב
 • מחלבה 2005 - מיכלית החלב
 מיכלית החלב - שנות ה-50
 • מיכלית החלב - שנות ה-50
 הובלת חלב למחלבה בצהרים - 1942
 • הובלת חלב למחלבה בצהרים - 1942
 מביאה חלב למחלבה בצהרים - 1942
 • מביאה חלב למחלבה בצהרים - 1942
 בתור 1950למחלבה
 • בתור 1950למחלבה
 מיכלית החלב ליד המחלבה - 1950
 • מיכלית החלב ליד המחלבה - 1950
 המחלבה - נשים משוחחות - 1942
 • המחלבה - נשים משוחחות - 1942
 חטיבה בממיינת ביצים - מאי 2005
 • חטיבה בממיינת ביצים - מאי 2005
 המחלבה - עם מיכלי חלב
 • המחלבה - עם מיכלי חלב
 הובלת כדי חלב על אופניים
 • הובלת כדי חלב על אופניים
 הכנסת חלב - 1954 מנדל חנוך אבי זלצר
 • הכנסת חלב - 1954 מנדל חנוך אבי זלצר
 שיווק בקר פברואר 2006
 • שיווק בקר פברואר 2006
 שיווק בקר - פברואר 2006
 • שיווק בקר - פברואר 2006
 ממיינת הביצים אוטו של תנובה - יולי 2008
 • ממיינת הביצים אוטו של תנובה - יולי 2008
 ליפין וחיה ריין - מיון ביצים
 • ליפין וחיה ריין - מיון ביצים
 שיווק הבקר בכניסה המזרחית לכפר - 2009
 • שיווק הבקר בכניסה המזרחית לכפר - 2009
 מיון ביצי דגירה 1961
 • מיון ביצי דגירה 1961
 מיון ביצי מאכל - 1962 עמוס אדירי
 • מיון ביצי מאכל - 1962 עמוס אדירי
 מיון ביצי מאכל - 1962
 • מיון ביצי מאכל - 1962
 העגבניות לסככה בשדה כיצרניה הזמניצ
 • העגבניות לסככה בשדה כיצרניה הזמניצ
 המחלבה - שנות ה-90
 • המחלבה - שנות ה-90
 קטיף עגבניות
 • קטיף עגבניות
- ממיינת ממיינת ביצים לאה שטרן טניה החרמוני אילנה ליטבק בן זכאי
 • - ממיינת ממיינת ביצים לאה שטרן טניה החרמוני אילנה ליטבק בן זכאי
 שיווק פרות לבשר
 • שיווק פרות לבשר
 קבלת עגבניות תחילת שנות ה-40
 • קבלת עגבניות תחילת שנות ה-40
- עגלה עגלה עמוסת תיבות לעגבניות
 • - עגלה עגלה עמוסת תיבות לעגבניות
 מיכלית החלב ליד המחלבה - שנות ה-80
 • מיכלית החלב ליד המחלבה - שנות ה-80
 קטיף עגבניות - שנות ה-40
 • קטיף עגבניות - שנות ה-40
 ממיינת הקלמנטינות - 1961 (2)
 • ממיינת הקלמנטינות - 1961 (2)
 ממיינת הקלמנטינות - 1961
 • ממיינת הקלמנטינות - 1961
 ממיינת הקלמנטינות - 1961 (1)
 • ממיינת הקלמנטינות - 1961 (1)
 ממיינת הקלמנטינות - 1961
 • ממיינת הקלמנטינות - 1961
 - ממיינת הביצים - 1962 (3)
 • - ממיינת הביצים - 1962 (3)
 יצרניה - ממיינת הביצים - 1962
 • יצרניה - ממיינת הביצים - 1962
 יצרניה - ממיינת הביצים - 1962 (2)
 • יצרניה - ממיינת הביצים - 1962 (2)
 - ממיינת הביצים - 1962
 • - ממיינת הביצים - 1962
 - ממיינת הביצים - 1962 (4)
 • - ממיינת הביצים - 1962 (4)
 הובלת קלמנטינות לממיינת - 1963 פרדס
 • הובלת קלמנטינות לממיינת - 1963 פרדס
 הובלת קלמנטינות לממיינת - 1963 פרדס (2)
 • הובלת קלמנטינות לממיינת - 1963 פרדס (2)
 הובלת קלמנטינות לממיינת - 1963 פרדס
 • הובלת קלמנטינות לממיינת - 1963 פרדס
 מיון ביצים - יולי 1965
 • מיון ביצים - יולי 1965
 הובלת עגבניות
 • הובלת עגבניות
דילוג לתוכן