ארכיון
כפר ויתקין

מזכירות

כפר ויתקין הוא מושב עובדים. זוהי צורת התיישבות כפרית אשר מאגדת קבוצה של תושבים, רובם חקלאים, במסגרת כלכלית שיתופית. המשתתפים במסגרת המושב מכונים "חברים". עם הקמת הכפר, כל משפחה במושב היוותה יחידה כלכלית עצמאית, וכל חבר ידע שניתן לסמוך על הערבות ההדדית, כשכל החברים האחרים משמשים לו רשת ביטחון כלכלית.
כדי להקים את רשת ביטחון הכלכלית, הוקמה "האגודה השיתופית". האגודה השיתופית היתה המקור הבלעדי לקבלת אשראי (הלוואה לצורכי פיתוח המשק). נציגי האגודה השיתופית היו גזבר הכפר ומרכז הכפר.

בצריף המזכירות ישבו מרכז הכפר, גזבר הכפר, מנהל החשבונות ועובד המזכירות. שם ניהלו את חיי הכפר: תשלום משכורות, ניהול חשבונות, תשלומי מסים, טיפול בבעיות חברתיות של החברים.

מזכירות הכפר פעלה בצריף שהובא מהשכונה שהייתה ליד "הבית הגדול". (הצריף שימש קודם לכן למגורים של משפחת ורדי ומשפחת כהן).
כאשר עברה מזכירות הכפר למבנה החדש, הצריף שימש כחדר הלבשה לשחקנים שהופיעו בבית העם.

המרכזים והגזברים של הכפר:

בן אריה אלעזר, נחמני מרדכי, יעקב קנמון, זלצר שלמה, בן-אריה אלעזר,
בן-צבי חיים, אשלגי חיים, גור-אריה יעקב, זהר ישראל, יובל (יבלונסקי) חיים,
לוש איסר, ניצן חיים, סברדלוב אברהם, פורת ישעיהו, רבינוביץ יהודה,
רובינשטיין שרגא, שטיינויס ישעיהו, רוזובסקי בנימין, אסא אורן, זיו גבע.

החל משנת 1991 אוחד תפקיד המרכז והגזבר לאדם אחד.

שימשו בתפקיד: אריאל סרוסי, צבי גרבר.
כיום: עופר כהן

עובדי המזכירות:
אליעזר קמחי, פנינה אושרי, נגה קוגל.
כיום: יונית זכריה, עדי קסלר.

דילוג לתוכן